Tarife pentru analize sol (M+B)

Nr.Denumirea analizeiPreţ (RON)
1pH în apă16,20
2Azot total55,90
3Fosfor mobil24,80
4Potasiu mobil24,20
5Humus40,60
6Analiza granulometrică138,20
7Aluminiu36,15
8Suma bazelor35,70
9Aciditate hidrolitică25,90
10Carbonaţi22,10
11Umiditate11,35
12Coeficient de higroscopicitate23,75
13Greutate volumetrică23,65
14Conductivitate electrică16,35
15Cloruri16,50
16Sulfaţi44,10
17Alcalinitate16,35
18Calciu18,80
19Magneziu18,80
20Sodiu şi Potasiu17,25
21Nitraţi55,90
22Azot amoniacal24,80
23Fier24,80
24Calcar activ36,15
25Săruri (anoini, cationi)176,00
26Mineralizare metale grele200,00
27Determinare per element Cu, Zn, Pb, Co, Ni, Mn, Cr, Cd25,00
28Pregătire probe17,95
29OMC43,47
30Ofc38,25
31Ofm33,47