Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice Cluj

  • O.S.P.A - institutie publica cu personalitate juridica, pe sistem de autofinantare;
  • O.S.P.A - organ tehnic de specialitate a M.A.D.R si subordonat Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Cluj;
  • O.S.P.A - are obiect de activitate : studii, cercetari si analize de sol, plante si apa;

Dosar atestare - Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii

Baza legislativa de functionare

Situatia incadrarii personalului

Programul de management 2015-2020

Buget de venituri si cheltuieli 2016

Buget de venituri si cheltuieli 2017

Buget de venituri si cheltuieli 2018

Buget de venituri si cheltuieli 2019